Finansowanie

Płatność za dom – Osiedle Kameralne

Pierwszą płatność stanowi opłata rezerwacyjna w wysokości 10.000,00 zł. brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy) płatna w terminie 3 (trzech) dni roboczych od podpisania umowy rezerwacyjnej na  rachunek sprzedającego.

Kolejne płatności realizowane są po podpisaniu umowy zobowiązującej do wybudowania budynku, ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na nabywcę (umowy deweloperskiej)  podpisywanej w formie aktu notarialnego zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wszystkie kolejne płatności uzależnione jest od realizacji kolejnych etapów budowy tzn. harmonogram płatności przewiduje płatności jedynie po wykonaniu prac. Ponadto harmonogram ten jest często indywidualnie dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.

Wpłaty środków każdego klienta za nieruchomość są ewidencjonowane przez bank na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Zgodnie z powyższą ustawą bank będzie dokonywał kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia. Bank będzie wypłacał środki deweloperowi zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Lokalizacja

Biuro sprzedaży mieszkań
ul. Puławska 45B, Piaseczno
(róg ulic Raszyńskiej i Puławskiej),
II piętro, lok. 8,

Tel.
+48 798 914 123
+48 690 359 491

E-mail:
sylwia.galazka@immobart.pl